'Zij zijn de oorsprong en oerbron van al wat burgerschap is.' Vrouwenstemrecht in het Belgische Parlement, 1886-1948: een discoursanalyse

Bibliothèque

Date(s) :
2012
Cote :
A/05.21.1/2012/REF/1
Organisations liées
Personnes liées
Voorspoels, Jolien
Editeur :
Gent : UGent, 2012 (J. Carlier)